genericgeneeriline Terminit "geneeriline" kasutatakse infotehnoloogias selliste üldise iseloomuga objektide kohta, mille parameetrite konkretiseerimisega saab luua teisi, spetsiifilisemaid objekte. Näit. geneeriline font on font, millest saab tuletada teisi fonte ja geneeriline tüüp on parameetriväärtuste poolest erinevate andmetüüpide klass