protocol stackprotokollipinu Tarkvaraliselt realiseeritud kihiline protokollistik, mis tagab võrgufunktsioonide täitmise. Iga vahepealne protokollikiht kasutab allpool asuvat kihti ja teenindab ülalpool asuvat kihti. OSI seitsmekihiline protokollistik on katse luua standardne raamistik, milles saaks kirjeldada protokollipinusid