compatibleühilduv

(1) Kui mingi toode on oma funktsionaalsuselt võrdne ja vastastikku asendatav varem kasutusel oleva populaarse tootega, siis öeldakse, et ta on sellega ühilduv. Populaarse tootega ühilduvat toodet nimetatakse ka klooniks. Näit. personaalarvutid, mille ehitamisel on eeskujuks võetud IBM PC, on "IBM-ühilduvad".

(2) Kui seade või programm on võimeline koostööks teise seadme või programmiga, siis on ta sellega ühilduv. Näit. printer ja arvuti on omavahel ühilduvad, kui neid saab kokku ühendada ja mõlemad töötavad normaalselt. Tarkvaratooted on omavahel ühilduvad siis, kui nad kasutavad samu andmevorminguid.