ABP (Alternating Bit Protocol)vahelduvbitiga protokoll Lihtne andmelülikihi protokoll, mis teostab kadumaläinud või rikutud sõnumite kordusedastust.

Sõnumid saadetakse saatjalt A vastuvõtjale B. Oletame, et A ja B vaheline kanal on lähtestatud ja et parajasti ei ole käimas ühegi sõnumi edastamist (kanal on vaba). Iga sõnum sisaldab andmeosa, kontrollsummat ja ühebitist järjenumbrit.

Kui A saadab välja sõnumi, siis saadab ta seda pidevalt, ühe ja sama järjenumbri all, kuni saab B-lt sama järjenumbriga jaatuse ACK. Seejärel muudab A järjenumbri ära (kui see oli 1, siis uus number on 0 ja kui see oli 0, siis uus number on 1) ning alustab järgmise sõnumi edastamist.

Kui B saab A-lt sõnumi, siis kontrollib ta kõigepealt kontrollsummat. Kui sõnum pole rikutud, saadab B tagasi sama järjenumbriga jaatuse ACK. Kui on tegemist esimese sõnumiga, millel on see järjenumber, siis saadetakse see töötlusele. Järgnevad sama järjenumbriga sõnumid saavad lihtsalt jaatuse. Kui sõnum on rikutud, saadab B tagasi eituse (veajaatuse) NAK. See on fakultatiivne, sest A jätkab nagunii edastamist kuni jaatuse ACK saamiseni.

A käsitleb rikutud jaatusi samamoodi nagu eitusi. Seepärast on kõige lihtsam neid kõiki ignoreerida ja jätkata edastamist