dBASEPopulaarne andmebaasihaldur firmalt Ashton-Tate Corporation ja selle juurde kuuluv programmikeel

Esimene versioon dBASE II, mille aluseks oli Wayne Ratcliff’:i andmebaasihaldur Vulcan, tuli välja aastal 1981 (versiooni dBASE I ei olnudki olemas). Hilisemad versioonid dBASE III, dBASE III+ ja dBASE IV töötas välja Borland Corporation (nüüd Imprise) ja müüs need 1999.a. firmale dBASE Inc.

Praegune versioon Windows 95 ja uuematele Windows’i versioonidele on Vsual dB2K, mille asemele tuleb dBASE PLUS.

dBASE andmesalvestusvorming on muutunud de facto standardiks ja seda toetavad peaaegu kõik andmebaasihaldurid ja tabelarvutusprogrammid. Isegi süsteemid, mis sisemiselt ei toeta dBASE vormingut, on võimelised selles vormingus andmeid importima ja eksportima