synchronous transmissionsünkroonedastus Signaalielemente saadetakse kindlas taktis