asynchronous transmissionasünkroonülekanne Andmete edastusviis, kus edastatakse üks märk korraga ja ajavahemik kahe märgi edastamise vahel on ebaühtlane. Algusbitt ja lõpubitt annavad arvutile teada, millal märgi edastus algab ja millal lõpeb.

Sünkroonedastuse korral edastatakse mitte üksikuid märke, vaid terveid stringe. See on kiirem, aga ka kallim tehnoloogia