machine wordmasinasõna Arvutis tervikuna käideldav bitijada, mida saab samaaegselt (üheainsa operatsiooniga) viia mälust protsessori registrisse.

Viimaste aastakümnete kõige levinuma arvutiarhitektuuri puhul on sõna pikkuseks 32 bitti. Nii IBM’i suurarvutiprotsessorite kui Intel’i personaalarvutiprotsessorite sõnapikkus on 32 bitti.

Viimasel ajal on Intel ja teised mikroprotsessoreid tootvad firmad hakanud valmistama 64-bitiseid protsessoreid, mida võib vaadelda ka kui protsessoreid, kus kaks 32-bitist sõna laaditakse samaaegselt kahte eraldi registrisse.

Sõna võib sisaldada masinakäsku, mäluaadressi või töötlemisele kuuluvaid andmeid