TDM (Time Division Multiplexing)aegmultipleksimine, ajajaotusega multipleksimine Telekommunikatsioonivõrkudes kasutatav multipleksimise viis, mis kombineerib andmejadasid nii, et eraldab igale andmejadale erineva ajaintervalli.

TDM puhul edastatakse fikseeritud ajaintervallide järjestust mitu korda üle üheainsa sidekanali. T-kandjaga sidesüsteemides nagu T1 ja T3 kombineerib TDM impulssmoduleeritud (PCM) jadasid, mis on genereeritud eraldi igale kõnele või andmejadale