MUA (Mail User Agent)meili kasutajaagent Sõnumivahetussüsteemi osa, mis suhtleb vahetult kasutajaga ning vahendab sõnumeid sõnumiedastussüsteemile. See kujutab endast kasutaja arvutis töötavat rakendusprogrammi, mida kasutatakse sõnumite kirjutamiseks ja väljasaatmiseks ning kasutaja postkasti saabunud sõnumite kuvamiseks, salvestamiseks ja printimiseks (näit. Eudora või MS Outlook)