data transferandmeedastus Andmete liikumine arvutisüsteemis. Harilikult öeldakse, et arvutis andmeid "edastatakse" ("transfer") ja sidevõrkudes neid "kantakse üle" ("transmit") või "saadetakse" ("send"). Edastus on tegelikult kopeerimine, kuna andmeid nende esialgses asukohas automaatselt ei kustutata