CPU timeprotsessoriaeg Aeg, mis keskprotsessoril kulub käskude täitmiseks ja mille sisse harilikult ei arvestada sisendite ja väljunditega seotud ooteaegu. Enamiku programmide täitmisel on protsessor suurema osa ajast tegevuseta, kuni arvuti hangib andmeid klaviatuurilt või kõvakettalt või saadab andmeid väljundseadmetele. Seetõttu on protsessori poolt programmi täitmisele kulutatav aeg palju lühem kui kogu programmi täitmisele kuluv aeg. Multitegum-opsüsteemide puhul toimub protsessori ühiskasutus mitme programmi poolt korraga, mis võimaldab protsessorit paremini ära kasutada.

Protsessoriaja mõistet kasutatakse näit. selleks, et võrrelda kahe erineva protsessori kiirust, samuti selleks, et mõõta, kui intensiivselt programm kasutab protsessorit ja multitegumkeskkonnas protsessori võimsuse jaotamisel mitme programmi vahel