message storesõnumihoidla e-posti süsteemides mäluseade, kus sõnumeid säilitatakse enne edasisaatmist või seni, kuni adressaat neid lugema hakkab