MTA (Mail Transfer Agent)meiliedastusagent, edastusagent Meiliedastusagente kasutatakse sõnumite vahetamiseks arvutite vahel. Kasutajaagent annab sõnumi üle ühele või mitmele edastusagendile. Kasutaja võib ka ise oma sõnumi vahetult edastusagendile anda, kuid see nõuab asjatundmist.

Edastusagendid vastutavad sõnumite korrektse marsruutimise eest sihtkohta. Kuigi nende tegevus toimub kasutaja pilgu eest varjatult, on nende roll kindlasti kõige tähtsam kogu süsteemis.

Tuntuim edastusagent on Sendmail