performance (1)jõudlus Arvuti töökiirus. Teoreetiline töökiirus arvutatakse välja vastavate valemite abil ja selle mõõtühikuks on Mtops (miljon teoreetilist operatsiooni sekundis), reaalse jõudluse mõõtmiseks kasutatakse jõudlusteste ja mõõtühikuks on siin MIPS (miljon masinakäsku sekundis). Jõudlustesti puhul püütakse imiteerida arvuti tööd tegeliku kasutuse korral. Jõudluse täielikumaks iseloomustamiseks kasutatakse vahel ka mitut erinevat jõudlustesti