CAN (Campus Area Network)territoriaalvõrk Mitu omavahel ühendatud kohtvõrku , mis paiknevad piiratud territooriumil, näit. ülikooli- või sõjaväelinnakus