hardwiredsissejoodetud, aparatuurne Programmi või seadme elemendid, mida ei saa muuta.

Algselt kasutati seda terminit seadme funktsionaalsuse kohta, mis oli skeemi sisse joodetud (juhtmetega kokku joodetud). Tänapäeval kasutatakse seda ka ka tarkvarasse sisse ehitatud konstantide kirjeldamiseks