block (2)plokk Rühm bitte või baite, mida edastatakse või töödeldakse ühe üksusena