transceiver ( transmitter-receiver)transiiver Saatja-vastuvõtja, analoog- või digitaalsignaale saatev ja vastuvõttev seade. Infotehnoloogias kasutatakse terminit "transiiver" enamasti kohtvõrguseadme kohta, mis tegelikult ühendab tööjaama võrgukaabliga ning saadab arvutist tulevaid signaale elektriimpulssidena kohtvõrku ja detekteerib võrgukaablit läbivaid signaale. Paljudes kohtvõrkudes on transiiver sisse ehitatud võrgukaarti (NIC) . Mõnedes võrkudes on aga vaja kasutada välist transiiverit.

Ethernet-kohtvõrkudes nimetatakse transiiverit ka meediumipöördusplokiks (MAU)