non-volatile memorysäilmälu Muutmälu, milles andmed säilivad ka pärast toite väljalülitamist. Ajalooliselt tuntuim säilmälu on 1950-ndail ja 1960-ndail kasutusel olnud ferriitmälu, tänapäeval on kasutusel säilmälukiibid. Säilmäludedeks loetakse näit. näit. MP3 mängijates, digikaamerates, mälukaartides jm. kasutatavaid välkmälusid, mis kujutavad endast elektriliselt kustutatavaid püsimälusid (EEPROM).

Vt. ka volatile memory