W3C (World Wide Web Consortium)Rahvusvaheline Interneti ja veebiga tegelevate firmade konsortsium. W3C asutati 1994. a. Tim Berners-Lee poolt, kes oli WWW esimene arhitekt. Organisatsiooni eesmärgiks on välja töötada avatud standardeid, nii et veeb areneks kindlas suunas ja ei laguneks omavahel konkureerivateks osadeks. W3C on HTTP ja HTML standardite hoidja.

Vt. lähemalt http://www.w3.org/