memorymälu Termini "mälu" all mõeldakse arvuti sisemälu, mis füüsiliselt koosneb mälukiipidest (ketas- ja lintmälusid nimetatakse välismäludeks). Lisaks sise- ja välismälule on kasutusel veel virtuaalmälu, mis kujutab endast sisemälu laiendust kõvakettale. Personaalarvutites kasutatakse virtuaalmälu siis, kui sisemälu mahust ei piisa programmide täitmiseks.

Igas arvutis on teatud kindla mahuga mälu, mida üldiselt kutsutakse põhimäluks e. muutmäluks. Põhimälu võib ette kujutada kui malelauda, mille igas ruudus on üks bait informatsiooni. Kui arvutil on 1 megabait mälu, siis suudab ta salvestada 1 miljon baiti informatsiooni.

Vt. ka RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM