hard error (1)raske viga Jääv, parandamatu viga, näit. korduv lugemisviga kõvakettalt

Vt. ka soft error