Visual C++C ja C++ keelte arendussüsteem DOS’i ja Windows’i rakenduste kirjutamiseks firmalt Microsoft. Siia kuuluvad integraalne arenduskeskkond Visual Workbench ja Microsoft Foundation Class Library teine versioon, mis moodustavad objektorienteeritud põhiraamistiku rakendusprogrammide koostamiseks.

Visual C++ tuli 1993.a. QuickC for Windows asemele ja Professional Edition sisaldab Windows SDK’d ning asendab C / C++ 7.0