routing tablemarsruutimistabel Marsruuteris asuv andmebaas, mis kirjeldab hetkel kehtivat võrgutopoloogiat