vector processorvektoriprotsessor Sisseehitatud masinakäskudega protsessor, mis teostab samaaegselt mitut arvutust vektoritega (ühemõõtmeliste massiividega). Seda kasutatakse samade või sarnaste ülesannete lahendamiseks, mis massiiviprotsesoritki (array processor), kuid vektoriprotsessor saadab ühele funktsionaalüksusele vektori, massiiviprotsessor aga saadab vektori iga elemendi erinevale aritmeetikaseadmele