loop (1)silmus Programmeerimises korduvale täitmisele kuuluv käsujada. Alati, kui mingit protsessi on vaja korduvalt täita, kirjutatakse programmi sisse silmus. Igas programmis on põhisilmus ja rida väiksemaid silmuseid ning võib öelda, et silmuste loomise oskus on kogu programmeerimise alus