MS-Net (MicroSoft Network)MS-võrk Microsofti PC-võrgu versioon aastast 1985. Ei leidnud kuigi laialdast kasutamist

Vt. PC Network