overlaid windowsülekattega aknad

Sama, mis cascading windows