syntaxsüntaks Mingis keeles moodustatud lause struktuuri määravad reeglid. Süntaks määrab ära, kuidas sõnad ja sümbolid peavad lauses olema kokku pandud