processingtöötlus, töötlemine Andmetega manipuleerimine arvuti abil, üpris laia tähendusega termin

Vt. ka data processing, batch processing, credit card processing, image processing, parallel processing, distributed processing, real-time processing, word processing