subdirectoryalamkataloog Kataloog, mis asub kataloogipuus madalamal hierarhiatasemel