database application



andmebaasirakendus Andmebaasil põhinev sihtotstarbeline teenuste ja vahendite kogum