EMS (Enhanced Message Service)täiustatud sõnumiteenus Laiendus SMS lühisõnumiteenusele, mis võimaldab edastada vormindatud teksti, ikoone, animatsioone ja helinaid. Alcatel, Ericsson, Motorola ja Siemens võtsid selle kasutusele 2001.a. ning see lubab edastada kuni 15 sõnumit korraga

Vt. ka SMS ja MMS