formatted textvormindatud tekst Tekst, mis sisaldab koode fontide muutmiseks, päiste, jaluste, rasvase kirja, kaldkirja jt. lehekülje- ja dokumendiatrbuutide tarvis. Vormindatud teksti saab luua tekstitöötlusprogrammide abil, kuid kahjuks kasutavad kõik levinumad programmid erinevaid koodisüsteeme

Vt. ka plain text