MAN (Metropolitan Area Network)linnavõrk Arvutivõrk, mis katab suuremat piirkonda kui kohtvõrk ja väiksemat piirkonda kui laivõrk. Seda terminit kasutatakse ühes linnas paiknevate arvutivõrkude ühenduse kohta, mida saab omakorda efektiivselt ühendada laivõrguga. Linnavõrguks nimetatakse ka sildamise teel magistraalliiniga ühendatud kohtvõrke (sellist võrku nimetatakse ka linnakuvõrguks).

Linnavõrgud on olemas nt Londonis, Lodzis ja Genfis.