code (1)kood Ühe hulga (nt märgistiku) elementide teise hulga elementideks teisendamise eeskiri. Näit. ASCII kooditabel kujutab endast eeskirja, mille järgi igale tähele, numbrile või muule sümbolile vastab üks kindel numbriline kood.