PA-RISC (Precision Architecture-RISC)täppisarhitektuuriga RISC Hewlett-Packardi RISC-põhine keskprotsessori arhitektuur aastast 1986. See arhitektuur on aluseks HP 3000 ja HP 9000 arvutiperekondadele.

Vt. ka IA-64