CRC (Cyclic Redundancy Checking)tsükkelkoodkontroll Meetod üle sideliini edastatud andmete tervikluse kontrolliks. Saatepoolel rakendatakse edastamisele kuuluvale andmeplokile 16- või 32-bitist polünoomi, mille tulemusena saadav kood lisatakse plokile. Vastuvõtupoolel rakendatakse andmeplokile sama polünoomi ja kui tulemused kokku langevad, loetakse andmeedastus õnnestunuks. Vastasel korral palutakse andmeploki saatmist korrata.

On olemas ITU-TS (CCITT) 16-bitise polünoomi standard, mida kasutatakse peamiselt failide kontrollsummade arvutamiseks. IBM’i Synchronous Data Link Control jt. protokollid kasutavad teist 16-bitist polünooomi CRC-16. 16-bitine CRC avastab kõik ühebiti- ja topeltbitivead ning tagab 99,998-protsendilise veaavastuse. Sellist taset loetake piisavaks andmeplokkide puhul suurusega kuni 4 kB, suuremate andmeplokkide puhul kasutatakse 32-bitist CRC’d.

Ethernet ja Token Ring kohtvõrguprotokollides on kasutusele 32-bitine CRC.

Euroopas on kasutusel hulk-kaadri süsteem CRC-4, millega peavad olema varustatud E-1 kommutaatorid.