pointer (2)viit Programmeerimises muutuja, mis hoiab teise muutuja aadressi või muutujate massiivi algusaadressi. Massiiviviita saab viida sisu (aadressi) kasvatamise või kahandamise teel panna viitama massiivi mistahes elemendile