SS7 (Signaling System 7)Analoogtelefonivõrkudes (programmeeritavates või täiustatud programmeeritavates võrkudes) kasutatav protokoll ühenduste loomiseks ja sideteenuste osutamiseks. SS7 kujutab endast iseseisvat signaliseerimisvõrku, mida kasutatakse Class 4 ja Class 5 kõnekommutaatorites.

SS7 võrk ühendab ja lahutab kõnesid, teeb kõiki marsruutimisotsuseid ja toetab kõiki tänapäevaseid telefoniteenusi (kõnede ümbersuunamist, helistaja numbrinäitu jne).

Kõnekommutaatorid ehk "teenuste kommutatsioonipunktid" (SSP) saadavad päringuid teenusejuhtimispunktide (SCP) andmebaasidele üle paketikommutaatorite, mida nimetatakse "signaalide edastuspunktideks" (STP).

Andmebaaside poole pöördumine eraldi signaliseerimisvõrku kasutades võimaldab süsteemil efektiivsemalt saada staatilist informatsiooni näit. kliendi poolt tellitud teenuste kohta ja dünaamilist informatsiooni pidevalt muutuvate liiklustingimuste kohta võrgus. Lisaks sellele pole kõneahelad hõivatud enne, kui kahe poole vaheline ühendus on tegelikult loodud.

On olemas nii ITU poolt standardiseeritud SS7 versioon kui ka erinevates riikides defineeritud rahvuslikud versioonid. Näit. ANSI haldab SS7 standardit USA-s, Telcordia (Bellcore) pakub ANSI laiendust oma liikmesfirmadele