XPath (XML PATH Language)XSL’i komponent, mida kasutatakse sildistatud XML-elementide identifitseerimiseks. Seda kasutatakse ka teheteks arvudega ja manipulatsioonideks stringidega. XPath’i süntaks sarnaneb mõnevõrra kataloogiadresseerimisega UNIX’is, kus kaldkriipsu kasutatakse nii juurkataloogi jaoks kui ka hierarhiatevaheliste eraldajatena