hierarchyhierarhia Pöördpuu kujuline liigitus- või korraldusstruktuur (puu on pööratud okstega allapoole). Näit. arvuti kõvakettal asuvad failid ja kataloogid on organiseeritud hierarhiana