OpenStepOpsüsteemist NEXTSTEP tuletatud objektorienteeritud rakendusliides, mille firma NeXT pakkus 1994.a. välja kui avatud standardi projekti.

OpenStep kujutab endast NeXTStep’i objektikomplektide spetsifikatsiooni. OPENSTEP/Mach oli selle spetsifikatsiooni teostus. OPENSTEP v. 4.0 oli tegelikult NEXTSTEP 4 ja Rhapsody oli Apple’i Mac OS X Serveri koodnimi, mis on tegelikult NEXTSTEP 5 (buutimise ajal nimetab see ennast "kernel 5.3").

OpenStep oli projekteeritud nii, et seda saaks realiseerida sõltumatult arvuti opsüsteemist, riistvarast ja kasutajaliidesest. Rhapsody rakendusliides on OpenStep’i ülemhulk.

Kui OpenStep on realiseeritud mingile kindlale platvormile, siis kirjutatakse OPENSTEP suurte tähtedega. On olemas OPENSTEP’i versioonid Windows 95, Windows NT, Solaris’e, HP/UX ja Mach’i jaoks