communications networksidevõrk Sidetehnikas kõiki klient- ja serverjaamu ühendavad sidekanalid koos vajaliku riist- ja tarkvaraga