analog computeranaloogarvuti Arvuti, mille talitlus on analoogiline mingile teisele protsessile ja milles andmed töödeldakse analoogkujul . Näit. tavaline termomeeter on lihtne analoogarvuti - elavhõbedasamba kõrgus on üheselt seotud temperatuuriga. Kuigi on ehitatud üpris keerulisi eriotstarbelisi analoogarvuteid, on enamik arvuteid siiski digitaalsed, sest need pakuvad paindlikke programmeerimisvõimalusi

Vt. ka computer