block cipherplokišiffer Teksti krüpteerimise meetod, kus krüpteerimisvõtit ja algoritmi kasutatakse andmeplokkide (näit. 64-bitiste plokkide) krüpteerimiseks ja dekrüpteerimiseks tervikuna, mitte bitikaupa

Vt. ka voošiffer