Triple DESKrüpteerimisstandard Triple DES (3DES) kasutab kolme täielikult sõltumatu võtmega DES-šifri rakendust EDE (Encipher-Decipher-Encipher ehk "šifreerimine-dešifreerimine-šifreerimine") režiimis