data unitandmeüksus Andmeüksus on ühe tervikuna käsitletav hulk andmeid, näit. arvutisõna, mäluaadress, andmepakett jne.