XUL (EXtensible User Interface Language)laiendatav kasutajaliidesekeel Komplekt XML märgendeid graafiliste kasutajaliideste kirjeldamiseks. On mõeldud platvormidevaheliseks portimiseks ja on tuletatud avatud lähtekoodiga Mozilla projektist. XUL toetab järgmisi veebifunktsioone: XUL toetab ka korrektset HTML koodi